top of page

 

Ponúkam na predaj spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v katastrálnych územiach: Rozhanovce, Vyšný Olčvár a Ďurďošík. Jedná sa o viac parciel orná pôda a trvalý trávnatý porast v blízkosti diaľnice D1, vhodné ako investícia. Celková výmera podielov je 7514 m2. Predkupné právo je splnené. Cena je 1€/m2 bez rozdielu o akú parcelu ide.

Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch Košice okolie

1,00 €Price
  •  

Renáta  Leščinská

Tel. číslo: 0917 840 903 

Email: rlescinska@gmail.com

Kancelária:

Mlynská 28
Košice

bottom of page